W dzisiejszych czasach coraz więcej osób kończy studia ekonomiczne, po których niektóre osoby dostają się do pracy jako księgowi. Praca rachunkowego jest pracą niezwykle odpowiedzialną. Ma obowiązek on w związku z tym cierpliwie oraz starannie ją wykonywać aby nie popełnić jakiegokolwiek błędu. Księgowa dopełnia działań na kontach za pomocą należytego programu komputerowego. Tak, w następstwie tego ma okazję ona naliczać na przykład listę płac pracownikom, sporządzać wszystkiego rodzaju sprawozdania, prowadzić rachunek zysków i strat, bilans i wiele innych tego rodzaju form. Każdy właściciel zakładu powierza swojemu księgowemu prowadzenie ksiąg rachunkowych, za które jest on w pełni odpowiedzialny. Tak, w takim razie księgowy musi być osobą  prawidłowo wykształconą, wykwalifikowaną jak także powinien mieć choć roczne doświadczenie w tej branży aby ktoś powierzył mu prowadzenie własnych ksiąg rachunkowych. Księgowych można odszukać niemal wszędzie na przykład w banku, w każdym biurze, w gminie itp. Są to zarówno kobiety jak i mężczyźni. Rachunkowość są to wszelkie zdarzenia gospodarcze, które zachodzą w danej jednostce gospodarczej jak także następstwa zachodzących zjawisk. Jednakże przedmiotem zainteresowania rachunkowości są zasoby majątku finansowego jak również rzeczowego i koszty jak i przychody pieniężne a zwłaszcza wyniki działalności. Rozkwit księgowości w Polsce nadszedł dosyć późno bo datuje się go na wiek XV zaś kluczowym ośrodkiem rozwoju rachunkowości jest Gdańsk. To naturalnie w Gdańsku zachowały się nieomalże wszelkie najcenniejsze księgi komercyjne aż do dnia dzisiejszego. 

Rachunkowość w związku z tym jest to system, który odzwierciedla w mierniku finansowych sytuacje majątkową danej jednostki gospodarczej jak również ujmuje wszystkie zachodzące w niej zjawiska gospodarcze oraz usługi – faktoring http://profaktor.pl czy również prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wszystko w rachunkowości ma obowiązek być uporządkowane w godziwy sposób żeby w razie kontroli można było pokazać zrozumiałą sytuację popierając ją dokumentami. Księgowość jest również przedmiotem nauczania w szkołach o tematyce ekonomicznej. Najistotniejszą funkcją księgowości jest misja informacyjna, która to zawiadamia o efektach finansowych jednostki i o wysokości jej majątku. Jednakże funkcja informacyjna dzieli się na kilka podfunkcji, do których zaliczyć można między innymi: funkcja analityczna, funkcja sprawozdawcza, funkcja kontrolna, rozliczeniowa, poglądowa. Funkcja analityczna dopełnia wszystkiej oceny sytuacji majątkowej firmy oraz sprawdza oraz dowodzi wszelkie jej wydatki jak także kontroluje osiągnięte wyniki. Funkcja sprawozdawcza daje zaś informacji, które polegają na sporządzaniu wszystkich sprawozdań jak także zestawień. 

Funkcja dowodowa dostarcza niezbędnych informacji w sytuacji jakichkolwiek sporów sądowych. Istotną rolę odgrywa też funkcja kontrolna, która to ocenia wręcz rzeczywistą sytuację gospodarczą jednostki. To naturalnie dzięki niej jednostka gospodarcza wie na co może sobie pozwolić w danej chwili. Zaś misja rozliczeniowa informuję jednostkę o wszelkich zobowiązaniach jak także należnościach.